Договір публічної оферти

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://irochka-uabrand.com, що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.
1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і п. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.
2. Терміни та визначення
2.1. Інтернет-магазин – https://irochka-uabrand.com, заснований відповідно до Законодавства України, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://irochka-uabrand.com
2.2.Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.
2.3. Покупець – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.
2.4. Замовлення – оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.
2.5. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://irochka-uabrand.com, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації та резервування Товарів обраних Покупцем на сайті.
3. Предмет договору
3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні та можливості скористатися послугами пошуку, комплектації та резервування Товарів, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти та укомплектувати Товари згідно Замовлення покупця, і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.
3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:
3.2.1. Пошук, комплектація і резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті та підтвердженого Інтернет-магазином
3.3. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур’єрських служб доставки, зазначених на сайті інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті та підтверджених Інтернет-магазином. Зазначені на Сайті ціни на Товари включають в себе вартість послуг пошуку, комплектації та резервування і доставки товарів Покупців, якщо інше не зазначено в підтвердженні Заявки.
3.4. Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Підтвердити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
4. Правила роботи з Сайтом
4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний кошик і натискаючи кнопку «Оформити замовлення»
6. Порядок оплати
6.1. Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує послуги Інтернет-магазину на умовах узгоджених сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:На умовах оплати на рахунок підприємства
6.2. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, дорівнює сумі підлягає оплаті та вказується на Сайті при оформленні й в момент розміщення Замовлення.
6.3. Умови інтернет-магазину та ціни на товар можуть змінюватись продавцем в односторонньому порядку до моменту отримання коштів за товар, після оплати покупцем ціна на товар залишається незмінною.
7. Умови повернення.
7.1. Повернення та обмін інших товарів кінцевим споживачам, які не включені до переліку зазначений вище, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8. Конфіденційність і захист персональних даних
8.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п. 4.3. цього договору, але не обмежуються ним.
8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р.
8.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі та за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
8.4. Інтернет-магазин зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі й для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
8.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.
8.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
8.7. Покупець надає згоду на отримання від Інтернет-магазину та третіх осіб повідомлення за допомогою функціоналу Viber, WhatsApp, Telegram щодо продукції, акцій та іншої інформації від https://irochka-uabrand.com
9. Інформаційні повідомлення
9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
10. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті
10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.
10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.
11. Інші умови
11.1. Цей договір укладено на території України та підпорядковується матеріальному праву України.
11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.
11.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
11.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.